Relasjonskompetanse i barnehagen
Bjerkealléen Kanvas barnehage. Pedagog i arbeid
De små hjelperne
Relasjonskompetanse
Boklesing

Relasjoner med barn

I møter med barn skal lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill være tilstede. Dette er elementer som Rammeplanen definerer som en omsorgsfull relasjon. Vårt fokus ligger på den voksnes holdninger ovenfor barnet som mottar omsorg.

De voksne har ansvaret for kvaliteten på relasjonen mellom barn og voksne. Det innebærer at de må være tydelige ledere, samtidig vise respekt, være lyttende og empatisk overfor barna. Barn behøver voksne som ser dem og som er i stand til å regulere og veilede på en klok måte.

Når barn opplever at de voksne tråkker over deres grenser markerer de seg ved for eksempel å begynne å gråte. Utfordringen for personalet blir å respektere barnets følelser og ikke angripe reaksjonen eller markeringen.

Kjærligheten som barna skal få i barnehagen skal være betingelsesløs.  Barn skal oppleve å møte voksne som er primært opptatt av å møte deres behov. Barna skal bli sett, hørt og respekter på en empatisk og anerkjennende måte.

Barn trenger ikke perfekte voksne, men de trenger voksne som tør å vise hvem de er. Voksne som er gode på å være seg selv, som er autentiske, som er forutsigbare. Voksne som tør å være åpne og ærlige om sine tanker og følelser, og som tar ansvaret for seg selv og som tillater barnet å være der det er.

I Bjerkealleen er vi opptatt av å møte barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte slik Herdis Palsdottir skriver om i “Relasjoner med barn”. Likeverdighet handler om å ha respekt for ulikheter. Det betyr at vi er ikke like, men du er like mye verdt.  Jeg er meg og du er deg. Jeg føler og tenker som jeg gjør, og du har lov til å tenke og føle som du gjør.

Vi har noen retningslinjer for å møte barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte:

  • Vi ser og anerkjenner barna som de er og møter dem der
  • Vi er tydelige og tar personlig ansvar på en likeverdig måte
  • Vi er aktivt lyttende og forsøker etter beste evne å forstå barnet
  • Vi tar det voksne ansvaret og lar barna få være barn

 

Det handler om å bygge opp fruktbare og nære relasjoner mellom barn og voksne som ikke preges av for mye kortsiktige løsninger.