Merke- og planleggingsdager

Januar 2020

2.

Planleggingsdag

Februar 2020

6.

Markering av Samefolkets dag

Mars 2020

2.

Planleggingsdag

April 2020

3.

Påskefrokost, barn og foresatte

Mai 2020

22.

Planleggingsdag

Juni 2020

11.

Sommerfest barn, foresatte og voksne

12.

Planleggingsdag