Merke- og planleggingsdager

August 2018

24.

Planleggingsdag

Oktober 2018

16.

Foreldremiddag

18.-19.

Planleggingsdag

30.

Foreldremøte

Desember 2018

6.

Nissetur til Solemskogen BB

7.

Nissetur til Solemskogen FF

13.

Lucia

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

Februar 2019

6.

Samefolkets dag

April 2019

12.

Planleggingsdag

Juli 2019

8.-14.

Mulig sommerstengt (uke 28)

15.-28.

Sommerstengt (uke 29-30)