Merke- og planleggingsdager

Mars 2022

25.

Planleggingsdag 4 av 5

Juni 2022

3.

Planleggingsdag 5 av 5

9.

Sommerfest

13.-17.

Vanntilvenning førskoleklubben

17.-24.

Pridefestival i barnehagen med foreldretreff torsdag

Juli 2022

11.-31.

Sommerstengt